Chào mừng đến với Khoa Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM;
Tác giả :

DANH MỤC BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN

 

STT

Tên biểu mẫu

 1.

 Biểu mẫu Đồ án tốt nghiệp:

1.1. GRADUATION PROJECT ASSIGNMENT TEMPLATE_FIE.docx

1.2. GRADUATION REPORT TEMPLATE_FIE.docx

2.

Biểu mẫu 1 Đơn xin chuyển điểm ngoại ngữ.pdf

3.

Biểu mẫu 2 Đơn xin mở lớp mới.pdf

4.

Biểu mẫu 3 Mẫu đơn rút môn học (không đóng phí).pdf

5.

Biểu mẫu 4 Đơn xin đăng ký môn học bổ sung.pdf

6.

Biểu mẫu 5 Đơn xin nhận điểm I.pdf

7.

Biểu mẫu 6 Đơn xin nhận điểm I (Trung tâm GDTC&QP).pdf

8.

Biểu mẫu 7 Đơn xin bảo lưu điểm.pdf

9.

Biểu mẫu 8 Đơn xin chuyển điểm.pdf

10.

Biểu mẫu 9 Đơn Phúc khảo.pdf

11.

Biểu mẫu 10 SV CLA Khoa ĐTQT xin học hệ CLA thuộc Khoa CLC.pdf

12.

Biểu mẫu 11 Đơn xin miễn thi (Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng).pdf

13.

Biểu mẫu 12 Đơn xin môn thay thế.pdf

14.

Biểu mẫu 13 Đơn xin chuyển ngành.pdf

15.

Biểu mẫu 14 Đơn xin chuyển hệ đào tạo.pdf

16.

Biểu mẫu 15 Đơn xin tạm dừng học tập.pdf

17.

Biểu mẫu 16 Đơn xin tiếp tục học sau tạm dừng.pdf

18.

Biểu mẫu 17 Đơn xin thôi học.pdf

 19.  Biểu mẫu 19 Đơn xác nhận còn nợ môn học.docx
 20.  Biểu mẫu 20 Đơn Xác nhận CTĐT.docx
 21.  Biểu mẫu 21Giấy giới thiệu thực tập_(ĐÓNG DẤU TRÒN CỦA TRƯỜNG)
 22.  Biểu mẫu 22 Giấy giới thiệu thực tập_(ĐÓNG DẤU VUÔNG KHOA DTQT).doc

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Truy cập tháng:6,712

Tổng truy cập:39,790

 

   Copyright © 2014, Khoa Đào tạo Quốc tế
   Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh

   Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại: (+84 - 8) 3896 4921 - 7 221 223/8340   E-mail: fie@hcmute.edu.vn